Атестація робочих місць

ТОВ «НЕО «СТАНДАРТ» надає повний комплекс робіт

з проведення атестації робочих місць «під ключ»

разом з партнером нашої організації атестованою


Санітарно-промисловою лабораторією «ЛАБТЕХ»

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Результатом надання послуг є пакет документів, розроблених відповідно до «Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу», затв. наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України 29 травня 2018 року № 784/1012, а саме:
  • протоколи санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу, оформлені у встановленому порядку (по 1-му примірнику для кожного фактору);
  • карти умов праці, заповнені згідно з Інструкцією по заповненню Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць, затвердженою Мінпраці та МОЗ України від 30.11.1992, 27.11.1992 № 06-41-48;
  • фотографії робочого дня;
  • протоколи розрахунків доплат та додаткових відпусток.
Послуги надаються відповідно до ст.7 Закону України «Про охорону праці»; Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умови праці»; Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Мінпраці від 01.09.1992 №41.

© Всі права захищені.НЕО СТАНДАРТ

neostandart@ukr.net