Стажування експертів технічних
ТОВ «НЕО «СТАНДАРТ» надає послуги зі стажування кандидатів в експерти технічні з промислової безпеки за напрямами діяльності експертів технічних з промислової безпеки державних експертно-технічних центрів, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці.
Після завершення теоретичного навчання кандидати в експерти технічні з промислової безпеки мають пройти стажування (набуття практичних навичок) в акредитованій експертній організації відповідно до типової навчальної програми для підготовки на експертів технічних з промислової безпеки.

Кандидат на експерта технічного проходить стажування в ТОВ «НЕО «СТАНДАРТ» під керівництвом досвідченого експерта технічного з промислової безпеки, який має стаж роботи не менше 3-х років.

Стажування проводиться дистанційно, в межах офісу та на об'єктах замовників послуг ТОВ «НЕО «СТАНДАРТ». Кандидатам в експерти технічні, що проходять стажування в ТОВ «НЕО «СТАНДАРТ» надається можливiсть користуватися матерiально-технiчними засобами та iнформацiйними ресурсами, необхiдними для виконання програми стажування.

Під час проходження стажування кандидат на експерта технічного з промислової безпеки бере участь в проведенні експертиз, оформленні експертних висновків та заповнює щоденник проходження практики.
Кандидат в експерти технічні складає 3 висновки
(на вибір), які відповідають завданню для вивчення на базі
практичної підготовки, а саме:
  • висновок експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування). Висновок експертизи має відповідати вимогам, що викладені у пунктах 32, 34 та 35 Порядку проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. №687.
    та/або
  • висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Висновок експертизи має відповідати вимогам Наказу Міністерства економіки України від 31.12.2021 № 1191-21.
    та/або
  • висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки. Висновок експертизи має відповідати вимогам Наказу Міністерства економіки України від 31.12.2021 № 1191-21.
    та/або
  • висновок експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Висновок експертизи має відповідати вимогам Наказу Міністерства економіки України від 31.12.2021 № 1191-21.
Керівник стажування надає відгук на стажиста, в якому відображається виконання програми стажування, якість підготовлених висновків експертиз тощо.

По завершенню стажування (набуття практичних навичок) кандидат на експерта технічного відповідно до напряму проходження навчання надсилає до навчального центру завірені в установленому порядку 3 експертні висновки, щоденник та відгук про проходження практичної підготовки.

ПЕРЕЛІК

напрямів діяльності експертів технічних з промислової безпеки державних експертно-технічних центрів, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці, затв. Наказом Міністерства соціальної політики

України 18.05.2017 № 824


1. Проведення експертизи технологічної, конструкторської, технічної документації та експертизи додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт та експлуатації обладнання підвищеної небезпеки у будівництві.

2. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування гірничорудної, нерудної та вугільної промисловості.

3. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних виробництв.

4. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування нафтогазовидобувної промисловості та геологорозвідки.

5. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування газової промисловості з тиском природного газу не більше ніж 1,2 МПа і зрідженого газу - не більше ніж 1,6 МПа.

6. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування газової промисловості з тиском природного газу понад 1,2 МПа.

7. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження електроустановок та електрообладнання.

8. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об'єктів котлонагляду: котлів; посудин, що працюють під тиском; трубопроводів пари та гарячої води.

9. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження: вантажопідіймальних кранів; підйомників; ліфтів; ескалаторів; канатних доріг; фунікулерів; стаціонарних та пересувних атракціонів.

10. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження технологічного транспорту.

11. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження основних виробництв для: харчової промисловості; деревообробної промисловості; легкої і текстильної промисловості; агропромисловості; целюлознопаперового виробництва; переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів.

12. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування в металургії та коксохімії.

13. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування в машинобудівній та металообробній промисловості.

14. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування для виконання вибухових робіт та робіт, що пов’язані з утилізацією зброї, експлуатацією устаткування і технічних засобів для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі.

15. Проведення експертного обстеження (аудиту) систем управління охороною праці, здійснення експертної оцінки стану охорони праці та безпеки промислового виробництва.Щоб замовити послугу чи зв'язатися з нами за будь-яким питанням

заповніть форму

Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних та погоджуєтесь з політикою конфіденційності

© Всі права захищені.НЕО СТАНДАРТ

neostandart@ukr.net