Технічний огляд технологічних транспортних засобів
ТОВ «НЕО «СТАНДАРТ» проводить технічний огляд технологічного транспортного засобуВідповідно до «Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів», затв. постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 8 - реєстраційні дії, пов’язані з реєстрацією, перереєстрацією або тимчасовою реєстрацією технологічного транспортного засобу на певний строк передбачають проведення технічного огляду з видачею акту технічного огляду технологічного транспорту.

ТОВ «НЕО «СТАНДАРТ» надає консультації щодо оформлення пакета документів для реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку технологічних транспортних засобів у територіальних органах Держпраці.
Якщо Вам необхідно зареєструвати технологічний транспортний засіб, необхідні документи:
 • Заява
 • Акт технічного огляду
 • Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження технологічним транспортним засобом.
 • Декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, - для технологічних транспортних засобів, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 344), та які реєструються вперше.
У разі коли оригінал декларації про відповідність складений іноземною мовою, виробник або його уповноважений представник чи постачальник технологічного транспортного засобу в Україну повинні надати її переклад на українську мову. На перекладеній декларації зазначається: «Переклад декларації з її оригіналу.

Якщо Вам необхідно перереєструвати технологічний транспортний засіб, необхідні документи:
 • Заява
 • Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу.
 • Акт технічного огляду технологічного транспортного засобу
Перереєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється у разі зміни найменування чи імені власника, форми власності, місця знаходження органу управління юридичної особи чи місця проживання або перебування фізичної особи - власника технологічного транспортного засобу; втрати або непридатності до подальшого використання свідоцтва про реєстрацію; зміни вузлів та агрегатів, що мають ідентифікаційні номери.

Якщо Вам необхідно зняти з обліку технологічний транспортний засіб, необхідні документи:
 • Заява
 • Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу.
 • Акт технічного огляду технологічного транспортного засобу або акт на списання основних засобів, заява — для фізичних осіб
 • Акт ліквідації основних засобів.
Зверніть увагу!
У звʼязку з набранням чинності Постанови КМУ №344 від 29 березня 2024 року, якою внесені зміни до Постанови КМУ №8 від 6 січня 2010 року, подання документів для здійснення реєстраційних дій, а саме заяви та акту технічного огляду здійснюється виключно з підписанням кваліфікованим електронним підписом.

© Всі права захищені.НЕО СТАНДАРТ

neostandart@ukr.net